Pracujeme v oblasti správy a údržby nemovitostí, klademe důraz na kvalitu a odbornost prováděných činností.

O nás

Firma Renata Jonáková, ATRIUM, pracuje v oblasti správy a údržby nemovitostí od roku 1992. Od počátku klademe důraz na kvalitu a odbornost prováděných činností.

Reference

1992 – 2000 Správa městského bytového fondu v majetku Města Příbram

1992 – 1996 Správa nemovitostí pro Městský bytový podnik Příbram

1999 – 2007 Privatizace městského bytového fondu z majetku Města Trutnov

1995 - až do současnosti: správa nemovitostí pro soukromé subjekty (s.r.o., družstva, fyzické osoby)

2000 - od vzniku společenství vlastníků: společenství vlastníků

Služby

Na základě uzavřené smlouvy o nemovitosti je možné námi nabízené služby omezit nebo rozšířit dle Vašich požadavků.

Provozně technická činnost

Poskytujeme komplexní služby pro vlastníky domů a bytů, a to zejména zpracování vyúčtování fondu oprav a služeb.
 • zpracování návrhů na financování FO
 • zpracování návrhů plánů oprav nemovitostí
 • uzavírání smluv s dodavateli s následnou fakturací
 • zpracování podkladů pro potřeby peněžních ústavů (žádost o úvěr, spoření a pod,)
 • pojištění objektů
 • zajišťování pravidelných revizí
 • zajišťování výběrových řízení (nabídek) firem na opravy v domě
 • zajišťování návrhů na změny zápisů v obchodním rejstříku
 • uzavírání nájemních smluv(při pronájmu bytů, nebytového prostoru)

Ekonomická činnost

V rámci ekonomické činnosti nabízíme vedení účetnictví (zák. č. 563/1991 Sb.) a mzdové agendy (Společenství vlastníků, družstev, fyzických osob, s.r.o. …). Dále nabízíme evidenci předpisů a plateb, služby daňové poradkyně…
 • zpracování prvotních účetních dokladů
 • vystavení platebních příkazů k úhradě
 • uzavírání smluv s dodavateli s následnou fakturací
 • evidence měsíčních plateb
 • zpracování měsíční účetní uzávěrky
 • zpracování roční účetní závěrky
 • zpracování daňového přiznání včetně příloh
 • vyúčtování daně srážkové a zálohové
 • hlavní kniha
 • účetní deník
 • pokladní kniha
 • kniha pohledávek a závazků
 • kniha došlých faktur
 • výsledovka
 • výkaz zisků a ztrát
 • rozvaha
 • daňová přiznání fyzických a právnických osob
 • právnických osob
 • zpracování uzávěrek (měsíční, čtvrtletní, roční)
 • komunikace s Finančním úřadem a dalšími institucemi
 • zpracování daňového přiznání včetně příloh
 • vedení mzdové agendy
 • roční vyúčtování služeb a fondu oprav
 • evidence předpisů a plateb
 • evidencezajištění plateb přes SIPO
 • dluhů (zasílání upomínek)
 • zpracování daně z příjmů

Prodej a odhad nemovitostí

Zajišťujeme ve spolupráci s Realitní agenturou AREA
Václav Jonák Příbram, Pražská 14, PSČ 261 01, tel.č.: 318 627 885

právní činnost

V rámci potřeb našich klientů zajišťujeme spolupráci s advokátní kanceláří
 • vymáhání pohledávek soudní cestou
 • právní konzultace
 • zastupování u soudu
 • zpracování podkladů k žalobě

Kontakt

Příbram

Kontakty pro správa nemovitostí pro Příbram, Lhota, Milín, Jince, Dobříš, Praha, Mníšek pod Brdy

 • 318 624 973, 725 832 987-990

 • ul. 28.října 184, 261 01 Příbram VII

 • Pondělí a Středa 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00

Trutnov

Kontakty pro správa nemovitostí pro Trutnov

 • 725 832 986, 318 624 973

Kontaktní formulář

Kontakty pro správa nemovitostí pro všechna nabízená města